Kanalizační Vpusti Instalace

Součástí naší práce jsou opravy a výškové úpravy kanalizačních poklopů, vpustí, vodovodních šoupat … apod. V případě potřeby a dle přání zákazníka provádíme výměnu poškozených komponentů za nové.

  • Okolo vpusti / poklopu / šoupěte je vybourána asfaltová popř. betonová vrstva
  • Po vybourání následuje vyjmutí vpusti / poklopu / šoupěte a očištění podkladu
  • Po přípravě podkladu je provedeno uložení a stabilizace betonových prstenců (u vodovodních šoupat betonových patic), poté se podklad doplní štěrkodrtí a znovu zhutní
  • Následuje opětovné osazení popř. výměna vpusti / poklopu / šoupěte
  • Doasfaltování je prováděno technologií SILKOT – oprava je bezespárá a nehrozí tak riziko dalšího praskání opravy ve spáře