Oprava Spár

Opravovaná spára je nejprve vyčištěna od zanesených nečistot jako je prach, drobné kamínky, mech apod. Čištění spáry je prováděno mechanicky nebo „vyfoukáním“ vysokotlakým horkým vzduchem. Po takovéto přípravě podkladu následuje zalití samotné spáry speciální asfaltovou zálivkou. Zálivka se propojí se stávajícím povrchem a vytváří pružný spoj. Tato aplikace je prováděna za horka. Bezprostředně po zalití spáry je její povrch ošetřen protismykovým minerálním posypem. Tento posyp zajišťuje, aby spára slinula s okolní vozovkou a její povrch měl přibližně stejný stupeň hrubosti právě jako okolní vozovka.

VÝHODY

  • oprava spár je ekonomický úsporná a účinná forma prevenc
  • neošetřené správy či trhliny zapříčiňují rozsáhlé poruchy asfaltových komunikací
  • oprava 1bm spáry je několikanásobně levnější než oprava 1m2 výtluku