VÝHODY

 • oprava spár je ekonomicky úsporná a účinná forma prevence
 • oprava 1bm spáry je několikanásobně levnější než oprava 1m2 výtluku
 • členitý povrh stěn spáry (oproti přípravě frézováním)
 • vysoká přilnavost asfaltové zálivky NADLER VPE
 • zálivková hmota NADLER VPE absorbuje více než 25 % změnu oběmu – vzniká pružný spoj.
 • úprava povrchu protismykovým posypem GranuGrip
 • opravená spára je ihned pojízdná

Zalévání Spár Pomocí Technologie JST1

Technologie JST (Joint Sealing Technology) je soubor zařízení na ošetření otevřených spár a divokých trhlin. Skládá se z profukovacího zařízení KOMP SL a zálivkového vařiče KK 50.

KOMP SL je zařízení, které pomocí stlačeného vzduchu a plynového hořáku vyčistí spáru či trhlinu nejen od běžných nečistot, ale odhalí také mikrotrhliny v okolí a tlakem vzduchu odstraní nesoudržné části vozovky. Horkým vzduchem také aktivuje povrch spáry a zajistí tak lepší soudržnost zálivkové hmoty s podkladem. KK 50 je zálivkový vařič uzpůsobený pro aplikaci zálivkové hmoty do přímých i divokých trhlin. Je opatřen aplikační botkou o šíři 30, nebo 60 mm pro různé velikosti spár. K zařízení je dodávána specilání modifikovaná asfaltová zálivka dle evropských norem SNV 164 a ZTV – StB 01.

POSTUP OPRAVY

 • Zařízením KOMP SL je opravovaná spára vyčištěna od zanesených
  nečistot (tlakem vzduchu jsou odstraněny i případné nesoudržné části vozovky)
 • Horkým vzduchem ze zařízení KOMP SL je aktivován povrch spáry pro lepší přilnutí zálivkové hmoty
 • Po vyčištění a přípravě povrchu je do předehřáté spáry aplikována horká asfaltová zálivka připravená v zařízení KK 50
 • Bezprostředně po zalití spáry je její povrch zasypán bezpečnostní protismykovou hmotou
 • Opravenou a zasypanou spáru je možné ihned zatížit dopravou