Drobné zemní práce, výkopy, úpravy ploch, svahování, nakládání a odvoz materiálu, krývky, výkopy základních rýh různých šířek, jam, bazénů, podkladová příprava pod komunikace, úprava ploch, svahování a hrubé terénní úpravy včetně nakládání a odvozu materiálu. Dále nabízíme demoliční práce.